مسابقه آزاد تراپ و اسکیت بین ورزشکاران برتر مراحل قبل برگزار می گردد.فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا در نظر دارد به منظور تعمیم و گسترش ورزش تیراندازی و ایجاد فرصت پیشرفت برای علاقه مندان ، استعدادیابی توسط مربیان و شناسایی نفرات برتر یک دوره مسابقه آزاد بین ورزشکاران برگزار نماید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران با برنامه ریزی های انجام گرفته در کمیته مسابقات، این فدراسیون در نظر دارد به منظور تعمیم و گسترش ورزش تیراندازی و ایجاد فرصت پیشرفت برای علاقه مندان، استعدادیابی توسط مربیان، شناسایی نفرات برتر یک دوره مسابقه آزاد بین ورزشکاران تراپ مردان که در سه مرحله سال جاری امتیاز 100 و بالاتر کسب نموده، تمامی بانوان ، تمامی ورزشکاران اسکیت و تمامی علاقه مندان در رده جوانان و نوجوانان برگزار نماید.
این مرحله از مسابقات 24 الی 26 شهریورماه به میربانی فدراسیون تیراندازی در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.
در این رابطه دستورالعملی جهت اطلاع رسانی به ورزشکاران تهیه و منتشر گردید .

     دستورالعمل مسابقه آزاد اهداف پروازی در شهریورماه 1400

     نفرات برتر سه مرحله ابتدایی سال 1400 که موفق به کسب امتیاز بالای 100 شدند