آموزش همگانی رشته تیراندازی در استان لرستانبه همت هیات تیراندازی استان لرستان یکدوره کارگاه آموزش همگانی برای علاقمندان این رشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این کارگاه یه روزه با استقبال خوبی روز گذشته با حضور فتح اله دلفانی خان از مدرسان فدراسیون تیراندازی در شهرستان سلسه برگزار شد که علاقمندان با تکنیک های و آموزش های اولیه این رشته آشنا شدند.
در پایان نیز از شرکت کنندگان در هر ماده تفنگ و تپانچه استعدادیابی شد .