خدادادی رییس هیات استان لرستان باقی ماندبا برگزاری مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان لرستان، حمید خدادای به عنوان 4 سال دیگر رییس این هیات باقی ماند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مجمع ظهر ظهر امروز 12 تیرماه با حضور حشمت الله امان الهی مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان و دیگر اعضای این مجمع برگزار شد.
در پایان رأی گیری حمید خدادادی تنها کاندیدای این مجمع با کسب ۱۵ رأی و کل آراء مأخوذه به مدت چهار سال بعنوان رئیس هیات تیراندازی استان لرستان انتخاب شد
شایان ذکر است، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی، اختیارات برگزاری این مجمع را به مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان تفویض اختیار کرده بود.