علی دادگر: نگاه برنامه محور به رشته های ورزشی امیدوارکننده استرییس فدراسیون تیراندازی در دیدار با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: در راه آماده سازی برای حضور در المپیک و در راستای تامین مهمات ملی پوشان، اردوی تدارکاتی را در کشورهای اروپای شرقی در نظر گرفتیم که با توجه به شرایط کرونایی، امیدوارم بابت این اعزام مشکلی پیش نیاید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دادگر با اشاره به نگاه حمایتی و برنامه محور دکتر علی نژاد به رشته های مختلف ورزشی، گفت: وقتی مشکلات احتمالی در راه این اعزام را با معاونت ورزش قهرمانی در میان گذاشتیم، تاکید شد که حتما کشورهای جایگزین برای برپایی اردوی ملی پوشان تیراندازی در نظر گرفته شود تا در روند آماده سازی خللی وارد نشود. چنین نگاهی امیدوارکننده است.

قرار است تیم ملی تیراندازی اردیبهشت ماه در اردوهایی در یکی از دو کشور مجارستان یا صربستان شرکت کند و پس از آن به عنوان میهمان ویژه در رقابتهای قهرمانی اروپا در کرواسی حضور یابد. مجوز حضور در این اردوها در اولین جلسه شورای برون مرزی وزارت ورزش اخذ شده است.

در این دیدار، رضا حسنی خو، عضو هیات رییسه فدراسیون تیراندازی علی دادگر را همراهی می کرد.