دیدار رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با رئیس فدراسیون تیراندازیامیر سرتیپ دوم سیدکمال پیمبری با حضور در فدراسیون تیراندازی با علی دادگر دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، امیر سرتیپ دوم سیدکمال الدین پیمبری رییس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح به همراه هیات همراه با حضور در فدراسیون تیراندازی با علی دادگر رئیس این فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری مشترک و تعامل سازنده بین تربیت بدنی نیروهای مسلح و فدراسیون تیراندازی به بحث و گفتگو پرداختند.
برهمین اساس در جهت توسعه ورزش تیراندازی در سطح نیروهای مسلح و برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی و همچنین برای هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات سیزم مقرر شد تفاهم نامه بین طرفین منعقد شود.
در پایان این دیدار امیر سرتیپ دوم سید کمال پیمبری از علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی برای حمایت و پشتیبانی در برگزاری مسابقات تیراندازی نیروهای مسلح تشکر کرد.