آمادگی همکاری مسئولان سازمان صنایع دفاع برای ارتقاء کیفیت و کمیت مهمات ورزشینشستی با حضور مسئولان سازمان صنایع دفاع با مسئولین فدراسیون تیراندازی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت مهمات ورزشی داخلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این نشست که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان صنایع دفاع و مسئولین فدراسیون تیراندازی در جهت تدوین و تحکیم مراحل تولید و توزیع مهمات ورزشی برگزار شد در خصوص نحوه ارتقاء کیفیت و کمیت مهمات تولید داخلی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین به منظور حمایت از تولیدات داخل در سال جهش تولید توافقاتی بین طرفین صورت گرفت.
در پایان از حمایت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران برای حضور مقتدرانه و پشتیبانی در لیگ برتر اهداف پروازی تقدیر شد.