نشست تخصصی ستاد بازیهای 2020 با فدراسیون تیراندازیدر ادامه نشست های تخصصی ستاد بازیهای المپیک 2020 ، نشست با مسئولین فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی به نقل از کمیته ملی المپیک ؛ در ادامه نشست تخصصی بازی های المپیک با مسئولین فدراسیون ها، نشستی با حضور دکتر نصراله سجادی ، سرپرست کاروان ایران ، علی رغبتی ،علیرضا رحیمی، پیمان فخزی، محسن رضوانی ، فرید فتاحیان، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی، رضا ملک محمدی دبیر، ناصر رسولی رییس سازمان تیم های ملی و مربیان این فدراسیون برگزار شد .
در این نشست تخصصی گزارشی از برنامه های فدراسیون در راستای آماده سازی ملی پوشانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شدند ارائه شد.
همچنین مسئولین با توجه به رکوردهای اخیر تیراندازان کشورمان در هر دو رشته تفنگ و تپانچه ابراز امیدواری کردند که بتوانند نتایج خوبی در بازیهای المپیک 2020 به ثبت برسانند .