برگزاری مسابقات تیراندازی کارکنان شهرداری اصفهان در هفته تربیت بدنیرقابتهای تیراندازی کارکنان شهرداری استان اصفهان به مناسبت هفته تربیت بدنی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات با همکاری کمیته فرهنگی هیات تیراندازی استان اصفهان و حضور 72 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 6 این استان در رشته تفنگ بادی برگزار شد که در پایان سمیه محمدی پور، بهروز مرادی و عزیزالله مشفقی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.
شایان ذکر است در پایان این رقابتها با حضور مسئولان هیات تیراندازی استان اصفهان و شهردار منطقه 6 این استان از نفرات برتر تقدیر شد.