معرفی سرپرست دبیری و عضو هیات رئیسه هیات تیراندازی استان قمحسین مهره ساز به عنوان عضو هیات رئیسه و علی اصغر کلهر به عنوان سرپرست دبیری هیأت تیراندازی استان قم معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشستی با حضور جواد متقیان رییس هیات تیراندازی استان قم و دیگر مسئولان این هیات در سالن شهید زرین استان برگزار شد.
در این نشست حسین مهره ساز به عنوان عضو هیات رئیسه و علی اصغر کلهر به عنوان دبیر هیأت تیراندازی استان قم معرفی شدند.