سرپرست نایب رئیس بانوان هیات تیراندازی استان قم معرفی شدمرضیه فراهانی به عنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان هیأت تیراندازی استان قم معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جلسه هیأت تیراندازی استان قم با حضور جواد متقیان رئیس و دیگر مسئولان هیأت، روز گذشته در باشگاه شهید زرین استان برگزار شد.
در این جلسه خانم مرضیه فراهانی به عنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان هیات تیراندازی استان معرفی شد و سپس بانوان حاضر در جلسه مسائل و پیشنهادات خود را با مسئولین هیات در میان گذاشتند و در خصوص برنامه های پیش رو این هیات به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین یکی دیگر از موضوعات این جلسه هماهنگی و همکاری بیشتر کمیته ها در پیشرفت اهداف هیات تیراندازی استان بود.