قول مساعدت مدیرکل ورزش و جوانان لرستان برای تجهیز و راه اندازی سالن تیراندازی شهرستان دلفاندر دیدار رییس هیات تیراندازی استان لرستان با حشمت اله امان الهی، قول مساعد برای تامین تجهیزات و سالن تیراندازی در شهرستان دلفان داده شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، حمید خدادادی رییس هیات تیراندازی استان لرستان به همراه حشمت بهمنی فرماندار شهرستان دلفان با حضور در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان استان با حشمت اله امان الهی سرپرست این اداره کل دیدار و در خصوص راهکارهای توسعه ورزش تیراندازی در شهرستان دلفان بحث و گفتگو کردند.
برهمین اساس خدادادی ضمن تبریک انتصاب سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: این استان در سه سال گذشته در شهرستان های بالای 50 هزار نفر جمعیت سالن هایی خوبی را برای رشد ورزش تیراندازی راه اندازی کرده است.
او اضافه کرد: با توجه به نبود سالن تیراندازی در شهرستان دلفان و پبگیری های فرماندار این شهرستان یک سالن 120 متری برای رشته تیراندازی در نظر گرفته شده است که با عنایت اداره کل ورزش و جوانان انتظار می رود که این شهرستان هم صاحب سالن تیراندازی شود.
در پایان نیز سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان قول مساعدت برای پیگیری و تجهیز سالن تیراندازی شهرستان دلفان را داد تا با راه اندازی این سالن رشته تیراندازی در این شهرستان توسعه یابد.