توسعه ورزش تیراندازی محور دیدار رییس فدراسیون دانش آموزی با علی دادگرحسین بابویی رییس فدراسیون دانش آموزی در بازدید از فدراسیون تیراندازی با علی دادگر، رییس این فدراسیون دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، حسین بابویی رییس فدراسیون دانش آموزی به همراه سعید خسروی رییس انجمن تیراندازی آموزش و پرورش با حضور در فدراسیون تیراندازی از امکانات، تجهیزات و میادین این فدراسیون بازدید و با علی دادگر در خصوص همکاری و توسعه این رشته ملی و مذهبی بحث و تبادل نظر کرد.
در این دیدار بابویی با اشاره به ظرفیت های فدراسیون تیراندازی در بحث آموزش گفت: این فدراسیون پتانسیل های خوبی برای همکاری با فدراسیون دانش آموزی و آموزش و پروش دارد و با استفاده از ظرفیت های موجود و تشکیل کانون های تیراندازی دانش آموزی می تواند قهرمانان با لقوه ای را پرورش دهد .
او در ادامه افزود: توجه آموزش و پرورش به نیاز هنرستان های تربیت بدنی و امکانات رشته های ورزشی همچون تیراندازی می توان بسیار تاثیر گذار باشد.
علی دادگر در حمایت فدراسیون دانش آموزی و آموزش و پرورش ابراز خرسندی کرد و گفت هدف فدراسیون تیراندازی این است که این رشته از جایگاه بهتری در فدراسیون‌ها برخوردار شود . توسعه همگانی و اهمیت به این رشته در هنرستان های تربیت بدنی و تامین نیروی انسانی ورزش در رشته تیراندازی باعث پیشرفت و توسعه خواهد شد و این همکاری ها در پرورش قهرمانان می تواند مثمر ثمر باشد.