تقویم برگزاری مسابقات جهانی و بین المللی تیراندازی در سال 2021 اعلام شدفدراسیون جهانی تیراندازی با اعلام محل برگزاری مسابقات جهانی و بین المللی تیراندازی در سال 2021 زمان این رقابتها را نیز مشخص کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اولین مسابقه جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی 24 دی ماه 1399 در اسلوونی برگزار خواهد شد.
تقویم کامل مسابقات جهانی و بین المللی تیراندازی در سال 2021 به شرح ذیل است: