بازیهای المپیک 2020 سال آینده برگزار خواهد شدبا ارسال نامه ای از سوی کمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو و ضمن اعلام زمان و مکان قطعی برگزاری مسابقات رشته های مختلف، بر انجام بازیهای المپیک 2020 در سال آینده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی به نقل از کمیته ملی المپیک؛با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و همه گیر شدن آن در سال گذشت و درخواست برخی کشورها مبنی بر تعویق در برگزاری بازیهای المپیک 2020 و موافقت IOC بازیهای المپیک توکیو یکسال به تعویق افتاد.
لذا با توجه به شرایط پیش آمده کمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو با ارسال نامه ای به تمامی کشورها اعلام داشت بازیهای المپیک توکیو سال آینده برگزار خواهد شد.

در متن نامه ارسالی فوق به کمیته ملی المپیک کشورمان آمده است:

کمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو 2020 برنامه مسابقات(ویرایش جولای 2020) و جدول تاریخ ها و فعالیت های مربوط به بازیها ر ا ارسال نموده است.
طبق جلسه بین کمیته برگزاری بازیها،کمیته بین المللی المپیک و کمیته بین المللی پارالمپیک در ماه آوریل، مقرر شد برنامه مسابقات همانگونه که برای سال 2020 برنامه ریزی شده بود در سال 2021 اجرال شود.
فقط بنا بر دلایل اجرایی، زمان آغاز و پایان تعدادی از مسابقات تغییر جزئی خواهند داشت.
مسابقات در همان محل هایی که برای سال 2020 برنامه ریزی شده بودند، در سال 2021 نیز در همان محل ها برگزار خواهند شد.