جلسه هم اندیشی هیات تیراندازی استان اصفهان برگزار شدجلسه‌ هم اندیشی هیات تیراندازی استان اصفهان به منظور همکاری بیشتر با هیات پزشکی ورزشی این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این جلسه با حضور دکتر انصاری مهر رئیس آکادمی علوم ورزشی لوافان، علی زارعی دبیر هیات تیراندازی استان اصفهان، زهراقربانی نائب رئیس بانوان، رضا دادخواه خزانه دار و دیگر مسئولین کمیته های این هیات در محل آکادمی پزشکی لوافان برگزار شد.
در ابتدا دکتر انصاری مهر رئیس آکادمی لوافان ضمن خیر مقدم به مسئولان هیات تیراندازی استان اصفهان به تشریح برنامه های جدید آکادمی درسال 99پرداخت.
انصاری مهر با اشاره به درمان بسیاری از بیماری ها باحرکت ورزشی اظهار داشت: به جز بیماری هایی که منشأ ژنتیک دارند بقیه بیماری ها از جمله دیابت تیپ2 با حرکات ورزشی، قابل درمان است.
وی ادامه داد: آموزش و برگزاری دورهای تخصصی مهمترین اصل در تعامل با هیأت های ورزشی است که باید این مهم را بیشتر به ورزشکاران آشنا کرد تا در مسیر موفقیت گام های موثری بردارند.
همچنین علی زارعی دبیر هیأت تیراندازی استان اصفهان گفت: نقش علم و پژوهش در ورزش بسیار مهم است و باید با آموزش آن نگاه قهرمان پروری به ورزش داشته باشیم.