فراخوان ورزشکاران برای شرکت در طرح سامانه غربالگری آنلاینطرح سامانه غربالگری آنلاین ورزشکاران با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با توجه به اهمیت کنترل همه گیری بیماری کووید ۱۹ در جامعه ورزش؛ همزمان با بازگشایی مرحله بندی شده اماکن ورزشی، فدراسیون پزشکی ورزشی از طریق هیات پزشکی استان فارس سامانه آنلاین را طراحی و راه اندازی کرده است.
جامعه ورزش کشور می توانند از طریق لینک زیر در این طرح شرکت کنند:
www.ifsm.ir/news/48488