سرپرست هیات تیراندازی شهرستان آمل منصوب شدبا حکم رییس هیات تیراندازی استان مازندران، ناظره رضایی سرپرست هیات شهرستان آمل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در مراسمی با حضور حمید بخشی رییس هیات تیراندازی استان مازندران، ناهید شمسی نایب رییس بانوان و عزت اله مدانلو دبیر این هیات، ناظره رضایی به عنوان سرپرست هیات تیراندازی شهرستان آمل معرفی و منصوب شد.
این مراسم روز گذشته 4 تیرماه در محل ساختمان اداری هیات تیراندازی استان مازندران برگزار شد.