قوانین جدید دوپینگ فدراسیون جهانی تیراندازی در سال 2021 اعلام شدفدراسیون جهانی تیراندازی قوانین جدید مربوط به مبارزه با دوپینگ سال2021 و لیست ممنوعه را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این قوانین با توجه به برگزاری مسابقات در سال 2021 از 12 دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد .
لیست قوانین و خلاصه تغییرات در فایل های پیوست قابل مشاهده است.