اعلام نحوه تمدید کارت داوران بین المللی رشته تیراندازیفدراسیون تیراندازی در اطلاعیه ای نحوه تمدید کارت داوران بین المللی این فدراسیون را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، به اطلاع آن دسته از داوران بین المللی که تاریخ اعتبار کارت داوری آنها تا پایان سال 2020 میلادی می باشد می رساند، جهت تمدید کارت خود ظرف مدت یک هفته از تاریخ 20خردادماه 98 نسبت به تکمیل فرم تمدید و ارسال آن به شماره 02144739004 اقدام کنند.
هزینه تمدید طبق تعرفه فدراسیون جهانی 15 یورو است که متقاضیان می توانند معادل ریالی آن را مطابق با سایت اینترنتی بانک مرکزی به حساب جاری فدراسیون به شماره 0108328290004 واریز و فیش واریزی را به کمیته داوران تحویل دهند.
یاد آور می شود داوران رشته اهداف پروازی باید نسبت به مراجعه به پزشک متخصص چشم اقدام و فرم مربوط به معاینه چشم را نیز تکمیل و ارسال کنند.

     فرم ژوری تفنگ،تپانچه و اهداف پروازی

     فرم معاینه چشم داوران اهداف پروازی

     فرم داوران اهداف پروازی