خندان سرپرست دبیری هیات تیراندازی استان تهران شدسرپرست هیات تیراندازی استان تهران در حکمی هانیه خندان را به‌عنوان سرپرست دبیری این هیات منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، راحله خیراله زاده سرپرست هیات تیراندازی استان تهران در حکمی هانیه خندان را به‌عنوان سرپرست دبیری این هیات منصوب کرد.
خندان از مربیان رشته تیراندازی است که مدرک داوری بین المللی را هم کارنامه خود دارد.