علی دادگر: جایگاه هیات تیراندازی سیستان و بلوچستان نیازمند ارتقاء استرییس فدراسیون تیراندازی با اشاره به مسائل و مشكلات هیات تیراندازی استان سیستان و بلوچستان گفت: با استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای جایگاه این استان تلاش کنید. در این راه فدراسیون حمایت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر در جلسه ویدیو کنفرانسی که صبح امروز با استان سیستان و بلوچستان داشت گفت: چنانچه هیات استان بتواند سالنی را راه اندازی کند قطعا فدراسیون با تجهیز دستگاه های سیبل کش و ... حمایت و کمک خواهد کرد.
رییس فدراسیون تیراندازی ادامه داد: با تفاهمی که با وزارت دفاع شده است و کسب مجوز حتما دو قبضه سلاح به هیات استان سیستان و بلوچستان اهدا خواهد شد.
دادگر با اشاره به فعالیت های سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این استان با ورزشکاران مستعد و مدال آوری که دارد نشان داده فعالیت خوبی داشته است ولی بایستی با توانایی های بیشتر در مسیر موفقیت گام بردارد.
او در پایان خاطر نشان کرد: با بهره گیری از ظرفیت های چابهار در توسعه و گسترش این رشته ملی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان سهیم باشیم .
لازم به ذکر است جلسه ویدیو کنفرانس با استان سیستان و بلوچستان با حضور علی دادگر رییس فدراسیون، رضا ملک محمدی دبیر با ادهم کرد مدیر کل ورزش و جوانان استان، رضا هراتی رییس هیات، صفورا کرمانی نایب رییس بانوان و میرعلی میردبیر این استان برگزار شد.