بازی های المپیک توکیو به تعویق افتادالمپیک توکیو با یکسال تعویق در تابستان سال 2021 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جلسه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن با توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک، آبه از کمیته بین المللی المپیک ( IOC)درخواست کرد که بازی‌های توکیو۲۰۲۰ برای یک سال به تعویق بیفتد و IOC با درخواست شینزو آبه برای تعویق یک ساله بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ موافقت کرد تا سلامت و امنیت جان ورزشکاران و هر کسی که در این المیپک حضور پیدا خواهد کرد، تضمین شود.
همچنین در این جلسه که از طریق ویدیو کنفرانس با حضور دیگر مسئولان برگزار شد، مصوب شد تا مشعل بازی‌ها در ژاپن باقی بماند و مسابقات ضمن حفظ نامِ توکیو۲۰۲۰، حداکثر تا پایان تابستان ۲۰۲۱ برگزار شود.