خیراله زاده سرپرست هیات تیراندازی استان تهران شدطی حکمی از سوی رئیس فدراسیون تیراندازی، سرپرست هیأت تیراندازی استان تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، طی حکمی از سوی علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی و بنا به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران ،راحله خیراله زاده به عنوان سرپرست هیات تیراندازی این استان تهران منصوب شد.