دروه مربیگری درجه 3 تفنگ و تپانچه در استان مازندران برگزار شددوره مربیگری درجه 3 تفنگ و تپانچه به مدت 5 روز در استان مازندارن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از 3 تا 7 اسفندماه به مدت 5 روز در محل هیات تیراندازی استان مازندران برگزار شد.
در این دوره 30 نفر از شرکت کنندگان تحت نظر علی اکبر رجبی به فراگیری مهارتها و روش های صحیح تیراندازی با تفنگ و تپانچه و همچنین آموزش مهارتهای تکنیکی، تاکتیکی، ذهنی و روانی پرداختند.