پرونده لیگ تیراندازی استان بوشهر بسته شدلیگ تیراندازی استان بوشهر با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات با حضور 90 تیرانداز در ۷ مرحله و با حضور ۷ تیم تفنگ و ۸ تیم تپانچه در سالن شهید صیادی پایگاه نیروی دریایی برگزار شد که در پایان تیم ها و نفرات برتر معرفی و شناخته شدند:
در رشته تفنگ بادی:
نفر اول نیلوفر حمیدی
نفر دوم ماعده امین زاده
نفر سوم میلاد جعفری
در رشته تپانچه بادی:
نفر اول لیلا حقیقت
نفر دوم نوشین پیخسته
نفر سوم محمد تاجدینی
نفرات برتر فینال تفنگ بادی:
مقام اول ماعده امین زاده
مقام دوم نیلوفر حمیدی
مقام سوم لعیا پرهیزکار
تیمهای برتر لیگ ۹۸ در رشته تفنگ بادی:
مقام اول تیم لیان
مقام دوم تیم خلیج فارس
مقام سوم تیم شهید مهدوی
تیمهای برتر لیگ 98 در رشته تپانچه بادی:
مقام اول تیم شهید مهدوی
مقام دوم تیم لیان
مقام سوم تیم شهید هادی دشتستان
نوجوانان برتر رشته تفنگ بادی:
زهرا انامشک
محمدمهدی میرزایی
نوجوانان برتر رشته تپانچه بادی:
محمدرضا احمدی
حامد شریفی