نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی گلریزان خراسان جنوبی موسوم به “شکوه پیوند” برگزار می شودنخستین جشنواره فرهنگی ورزشی گلریزان خراسان جنوبی موسوم به «شکوه پیوند»، پنج شنبه 14 آذرماه در تالار یاس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این جشنواره فرهنگی ورزشی با هدف ایجاد بستر مشارکت نهادمند، مستمر و پایدار مردم برای ایفای نقش فعال، پویا و اثرگذار اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان در دست یابی به توسعه متوازن، کمک به توسعه زیرساخت های ورزشی، بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای کمک به اتمام پروژه های ناتمام ورزشی خیرساز در مناطق مرزی و روستایی ، ایجاد بستر حمایت پایدار از قهرمانان ملی و بین المللی و کمک به تهیه بسته های حمایتی (در زمینه های تامین جهیزیه نوعرسان جوان، تهیه بسته های اقلام ورزشی برای نوجوانان و جوانان مناطق محروم، حمایت از دختران و زنان جوان سرپرست خانوار در قالب سبد حمایتی، راه اندازی کسب و کارهای خرد و خویش فرمایی و تضمین فروش محصولات، تجهیز فضاهای ورزشی مناطق کمتر برخوردار به امکانات و تجهیزات ورزشی) برگزار خواهد شد.
علاقمندان برای همکاری در این رویداد بزرگ می توانند کمک های خود را با #10073*6655* واریز نمایند.