دوازدهمی رستمیان در رشته تپانچه 25 متر بانوانچهارمین روز رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا با دوازدهمی هانیه رستمیان در رشته تپانچه 25 متر بانوان همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، بانوان ملی پوش کشورمان در رشته تپانچه 25 با ترکیب هانیه رستمیان، گلنوش سبقت الهی و سیده شیرین مرتضوی در مرحله سرعت پا به رقابت با حریفان خود گذاشتند.
در این ماده تیراندازان مطرح و قدرتمند آسیا حضور داشتند که ملی پوشان کشورمان در پایان مراحل (دقت و سرعت) رستیمان، سبقت الهی و مرتضوی به ترتیب با 579، 571 و 566امتیاز در جایگاه های یازدهم، بیست و هشتم و سی و نهم آسیا ایستادند. در این رقابتها 45 ورزشکار حضور داشتند.
چهاردهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک از 14 تا 23 آبان ماه در شهر دوحه قطر در حال برگزاری است.