آموزش دانش آموزان استان ایلام در طرح ملی رایگان تیراندازیطرح ملی آموزش رایگان تیراندازی به منظور شناسایی استعدادها در استان ایلام استارت خورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این طرح با همکاری فدراسیون تیراندازی و هیات استان ایلام به منظور شناسایی استعدادها و انتخاب نفرات مستعد در رشته تیراندازی با عنوان طرح ملی آموزش رایگان تیراندازی استارت خورد.
در این طرح به دانش آموزان دختر و پسر در دو روز 12و 13آبان در محل سالن ایثار این استان آموزش های مقدماتی ارائه شد که در پایان با برگزاری یک رقابت دوستانه ماهان صفری، آرین تبارکی، حورا پرهیز گاری، محمد صدراغیاثی، فاطمه بازدار و محمد صادق دارابی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
گفتنی است در پایان با حضور رییس هیات تیراندازی استان ایلام به نفرات برترحکم و مدال اهدا شد .