امضاء تفاهم نامه همکاری هیات تیراندازی استان لرستان با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگرانهیات تیراندازی استان لرستان به منظور توسعه و گسترش این رشته تفاهم نامه همکاری با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان را منعقد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در راستای توسعه و گسترش ورزش تیراندازی و همچنین بستر سازی مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های مشترک دو مجموعه تفاهم نامه مشترک همکاری در موضوعات مختلف آموزشی، فرهنگی و ... با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و اداره کل ورزش و جوانان این استان به امضاء رسید.
گفتنی است این تفاهم نامه با حضور سید علی کریمی مدیر کل ورزش وجوانان استان لرستان و سیدحسین نازاریان مدیر کل بنیاد شهید و حمید رضا خدادادی رییس هیات تیراندازی این استان منعقد شد.