معرفی برترین های مسابقات تیراندازی استان سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنیرقابت های تیراندازی استان سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات با حضور تیراندازانی از سراسر استان سمنان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی آقایان و بانوان در محل سالن شهدای گمنام استان سمنان برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
رشته تفنگ بادی آقایان رده سنی نوجوانان:
ماهان اسدی از گرمسار مقام اول
کسری علیان نژاد از دامغان مقام دوم
عرفان درخشانی از گرمسار مقام سوم
رشته تفنگ بادی آقایان رده سنی جوانان:
علیرضا دانشور از گرمسار مقام اول
رشته تفنگ بادی آقایان رده سنی بزرگسالان:
مسعود خدامی از گرمسار مقام اول
مصطفی امینی از دامغان مقام دوم
حامی یحیی از دامغان مقام سوم
رشته تفنگ بادی بانوان رده سنی نوجوانان:
مائده کاظمی از گرمسار مقام اول
محدثه محمدی از گرمسار مقام دوم
سارا عبیری از گرمسار مقام سوم
رشته تفنگ بادی بانوان رده سنی جوانان:
فاطمه سفیدیان از دامغان مقام اول
فاطمه زهرا اصفهانی ازدامغان مقام دوم
نسترن میراخوری از گرمسار مقام سوم
رشته تفنگ بادی بانوان رده سنی بزرگسالان:
عاطفه سلطانیه از دامغان مقام اول
زهرا لجرانپور از گرمسار مقام دوم
ساجده خراسانی از سمنان مقام سوم
رشته تپانچه بادی آقایان رده سنی نوجوانان:
مهدی یار خطیبی از دامغان مقام اول
طاها شادلویی از گرمسار مقام دوم
ابوالفضل خواجه زاده از دامغان مقام سوم
رشته تپانچه بادی آقایان رده سنی جوانان:
پویا خادمیان از سمنان مقام اول
محمدعلی ذوالفقاریان از سمنان مقام دوم
رشته تپانچه بادی آقایان رده سنی بزرگسالان:
علی شهروی از گرمسار مقام اول
رجبعلی برزگر از سمنان مقام دوم
امیرساسان نیکونهاد از گرمسار مقام سوم
رشته تپانچه بادی بانوان رده سنی نوجوانان:
هدیه شادپور از سمنان مقام اول
ساغر وظیفه شناس از سمنان مقام دوم
هلیا شاکری از دامغان مقام سوم
رشته تپانچه بادی بانوان رده سنی جوانان:
مریم رجبی از شاهرود مقام اول
مائده یوردخانی از گرمسار مقام دوم
مریم جعفریان از سمنان مقام سوم
رشته تپانچه بادی بانوان رده سنی بزرگسالان:
فاطمه قدرت آبادی از دامغان مقام اول
الهه شادلو از گرمسار مقام دوم
مبینا نوروزی از شاهرود مقام سوم
گفتنی است در پایان این مسابقات با حضور رییس هیات تیراندازی استان سمنان از نفرات برتر تقدیر شد.