طرح ملی آموزش رایگان تیراندازی استارت خوردبه منظور توسعه و تعمیم ورزش تیراندازی، طرح ملی آموزش رایگان تیراندازی استارت خورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در قالب این طرح 200 هزار نفر از دانش آموزان، دانشجویان و اعضای خانواده آنان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، هیات های استانی و مدیران باشگاه ها مهارت های مقدماتی تیراندازی در رشته های تفنگ، تپانچه بادی و اهداف پروازی را فرا خواهند گرفت.
گفتنی است به تمامی شرکت کنندگان در این طرح گواهینامه اهدا خواهد شد.
امروز چهارشنبه 17 مهرماه مرکز آموزش و سنجش فدراسیون تیراندازی در محل مجموعه ورزشی آزادی میزبان تعداد کثیری از دانش آموزان منطقه 5 آموزش و پرورش بود.