چهارمین المپیاد تیراندازی کارکنان دستگاه های اجرایی استان قزوین برگزار شدچهارمین المپیاد تیراندازی کارکنان دستگاه های اجرایی استان قزوین با معرفی و شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این المپیاد با حضور بیش از 150 شرکت کننده در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی آقایان و بانوان در محل سالن هیات تیراندازی استان قزوین برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
در رشته تفنگ بادی آقایان :
حسین مبارک آبادی از آتش نشانی مقام اول
حسنعلی بهبودی از آب منطقه ای مقام دوم
مرتضی کرامت از آب منطقه ای مقام سوم
در رشته تفنگ بادی بانوان:
ستاره اکبری از دانشگاه بین الملل مقام اول
طاهره نصیری از آب منطقه ای مقام دوم
زیبا محرابی راد از مدیریت درمان مقام سوم
در رشته تپانچه بادی آقایان:
مجید نظامی از انتقال خون مقام اول
محمدعلی علویری از علوم پزشکی مقام دوم
علی آریا فر از آب و فاضلاب مقام سوم
در رشته تپانچه بادی بانوان :
طاهره ابراهیمی توانا از آب منطقه ای مقام اول
فاطمه حسینعلی از مدیریت درمان مقام دوم
مارال باقری از آب و فاضلاب مقام سوم