تیراندازان برتر مسابقات آزاد استان اصفهان معرفی شدندرقابتهای آزاد تیراندازی استان اصفهان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دومین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی استان اصفهان با حضور بیش از 50 ورزشکار از سراسراستان در سالن شهید زرین برگزارشد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
در رشته تفنگ بادی آقایان:
محسن علی ملکی مقام اول
محسن خراسانی مقام دوم
سپهر مرادی مقام سوم
در رشته تفنگ بادی بانوان:
مهتاج کلانتر مقام اول
نیلوفرمهربانی مقام دوم
طناز طالبی مقام سوم
در رشته تپانچه بادی آقایان:
ناصرکاظمی مقام اول
غلامحسین دشتی زاده مقام دوم
حسن پورنجم الدین مقام سوم
در رشته تپانچه بادی بانوان:
عسل سجادیه مقام اول
مریم شریفی مقام دوم
فاطمه شکاری مقام سوم