معرفی نفرات برتر مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان رضویرقابتهای تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ششمین دوره مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان رضوی روز جمعه 12 مهرماه در باشگاه چشم انداز آرش برگزار شد که در پایان وحید اسدی از تربت جام، محمد فیروزی از تربت حیدریه و بهزاد رخش خورشید از بیرجند به ترتیب به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.