برترین های مسابقات تیراندازی شهرستان نجف آباد معرفی شدندرقابتهای تیراندازی شهرستان نجف آباد به مناسبت هفته دولت با معرفی نفرات برتر همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از مسابقات با حضور کارکنان ادارات دولتی شهرستان نجف آباد و با همکاری هیات تیراندازی استان اصفهان در سالن شهید حججی این شهرستان برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
رشته تفنگ بادی آقایان:
مجتبی لطفی مقام اول
فضل الله حیدری مقام دوم
محمد محمدی مقام سوم
رشته تفنگ بادی بانوان:
فاطمه اسماعیلی مقام اول
فاطمه باقری مقام دوم
مریم رشیدزاده مقام سوم
رشته تپانچه بادی آقایان:
سعید اسماعیلی مقام اول
علی کمالی مقام دوم
حامد کاظمی مقام سوم
رشته تپانچه بادی بانوان:
زهراجمشیدیان مقام اول
فرزانه سلیمانی مقام دوم
فاطمه جمشیدیان مقام سوم