تفاهم‌نامه همکاری خانه مطبوعات و هیات تیراندازی استان البرز امضا شدتفاهم‌نامه همکاری خانه مطبوعات و هیات تیراندازی استان البرز در راستای همکاری و توسعه ورزش تیراندازی به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی،در نشستی با حضور اکبر حیدری مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز و نرگس رنجبر رییس هیات تیراندازی این استان، تفاهم نامه همکاری در راستای تعامل دو طرفه و بهره مندی از ظرفیت های موجود به امضا رسید.
این تفاهم نامه به مناسبت روز خبرنگار منعقد شد و از دیگر موارد این مهم تشکیل تیم اصحاب رسانه و برگزاری مسابقات جام اصحاب رسانه برای نخستین بار در استان البرز می توان اشاره کرد.