برگزاری دوره کارگاه آموزشی ارتقاء سطح مربیان در استان اصفهانبا حضور الکساندر سماکین سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان کارگاه آموزشی ارتقاء سطح مربیان این رشته در استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از کلاس ها با همکاری فدراسیون تیراندازی و با حضور الکساندر سماکین سرمربی اوکراینی و محسن نصر اصفهانی مربی تیم ملی تپانچه کشورمان درسالن شهید زرین استان اصفهان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی دو روزه، 22 مربی تپانچه استان با هدف ارتقاء سطح دانش این رشته، با تکنیک ها، روش ها و برنامه های تمرینی تیراندازی آشنا شدند.
گفتنی است که درپایان این دوره مربیان شاهد اجرای برنامه های تمرینی سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان بودند.