کلیه مسابقات داخلی فدراسیون تیراندازی به زمان دیگری موکول شدبا توجه به برگزاری بازی های آسیایی جاکارتا و مسابقات کسب سهمیه المپیک، کلیه رقابت های داخلی فدراسیون تیراندازی به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، به اطلاع کلیه ورزشکاران می رساند با توجه به اهمیت بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های کسب سهمیه المپیک، تمامی مسابقات داخلی و رویدادهای فدراسیون تیراندازی به پس از این بازیها موکول شد.
تاریخ دقیق برگزاری مسابقات و رویدادها از طریق سایت فدراسیون اعلام خواهد شد.