نفرات برتر مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان رضوی معرفی شدنداولین مرحله از مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی به نقل از هیات تیراندازی خراسان رضوی، این دوره از مسابقات با حضور 22 تیرانداز در محل اردوگاه بسیج مستضعفان این استان برگزار شد که در پایان فرشید مرید احمدی، صادق لطفی احمدی و احمد رحیمی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.