نخستین نمایشگاه تخصصی تیراندازی- گزارش تصویری2نخستین نمایشگاه تخصصی تیراندازی از روز 12 تا 15 تیرماه در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد.