ملک محمدی: صنعت نمایشگاهی به کمک جامعه تیراندازی آمده استدبیر فدراسیون تیراندازی با اشاره به برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی تیراندازی گفت: رشته تیراندازی از جمله رشته های موفق و مدال آور در ورزرش است و امروز صنعت نمایشگاهی نیز برای کمک به این حوزه وارد عمل شده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، رضا ملک محمدی تصریح کرد: جایگاه تیراندازی در دین مبین اسلام و ورزش ایران به لحاظ مدال آوری مشخص است، اما امروز شاهد یک اتفاق خوب دیگر در این حوزه هستیم و آن بر پایی نخستین نمایشگاه تخصصی تیراندازی است که این امر نشان می دهد صنعت نیز برای حضور موفق در این حوزه آمادگی دارد.
وی یاد آور شد: حضور27 شرکت در نخستین نمایشگاه تیراندازی، تیروکمان، دارت، پینت بال و لیزرتگ گواه آن است که توانمندی و قابلیت های بسیاری وجود دارد و ما در فدراسیون تیراندازی از این ظرفیت استفاده و استقبال خواهیم کرد.
ملک محمدی در پایان گفت: فدراسیون تیراندازی حامی محیط زیست، طبیعت و مخالف شکار است و برای همین آمادگی داریم تمامی علاقمندان به این رشته را آموزش و تا سطح حرفه ای همراهی کنیم.