اردوی تیم تیراندازی دانشجویان آغاز شداردوی تیم تیراندازی دانشجویان به منظور حضور در سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۰۱۹، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۰۱۹ از 12 تا 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود.
برهمین اساس اردوی تیم دانشجویان از امروز 21 خردادماه تا 10 تیرماه با حضور 9 تیرانداز متشکل از، امیرمحمد نکونام، مهیار صداقت و درسا عرب شاهی از تهران، هادی قرباغی از قم، نجمه خدمتی از خراسان جنوبی، فاطمه کرم زاده از بوشهر، فاطمه صالحی از اصفهان، هانیه رستمیان مازندران و سجاد پورحسینی از گیلان در محل فدراسیون تیراندازی آغاز شد. هدایت این تیم برعهده مریم طالبی است.