برنامه مسابقات جام جهانی تیراندازی آلمان اعلام شدرقابتهای جام جهانی تیراندازی و توزیع سهمیه المپیک از 3 تا 10 خرداد ماه در مونیخ آلمان برگزار خواهد شد و برنامه این رقابتها اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات با حضور 15 ملی پوشان کشورمان در دو رشته تفنگ و تپانچه برگزار می شود که کاروان تیراندازی کشورمان در دو گروه 27 اردیبهشت ماه و 3خرداد ماه تهران را به مقصد آلمان ترک خواهد کرد.
برنامه جام جهانی تیراندازی آلمان به شرح زیر است:
جمعه، 3 خرداد ماه:
ورود تیم ها
شنبه، 4 خرداد ماه:
کنترل تجهیزات و جلسه فنی
یک شنبه، 5 خرداد ماه:
مقدماتی تپانچه 25 متر بانوان
مقدماتی تفنگ بادی بانوان همراه با فینال
مقدماتی تفنگ سه وضعیت آقایان
دوشنبه، 6 خرداد ماه:
ادامه تپانچه 25 متر بانوان همراه با فینال
مقدماتی تپانچه بادی آقایان همراه با فینال
مرحله نیمه نهایی تفنگ سه وضعیت آقایان همراه با فینال

سه شنبه، 7 خرداد ماه :
مقدماتی تپانجه 25 متر آقایان
مقدماتی تفنگ بادی آقایان همراه با فینال
مقدماتی تفنگ سه وضعیت بانوان
چهارشنبه، 8 خرداد ماه:
ادامه تپانچه 25 متر آقایان همراه با فینال
مقدماتی تپانچه بادی بانوان همراه با فینال
مرحله نیمه نهایی تفنگ سه وضعیت بانوان همراه با فینال
پنج شنبه، 9 خرداد ماه:
مقدماتی میکس تفنگ بادی همراه با فینال
مقدماتی میکس تپانچه بای همراه با فینال
جمعه، 10 خرداد ماه:
خروج تیم ها