کارگاه آموزشی ارتقاء سطح مربیان استان خوزستان برگزار شدبا حضور الکساندر سماکین سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان کارگاه آموزشی ارتقاء سطح مربیان این رشته در استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از کلاس ها با همکاری فدراسیون تیراندازی و با حضور الکساندر سماکین سرمربی اوکراینی و وحید گل خندان ملی پوش تپانچه کشورمان درسالن قدس اهواز برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی مربیان تپانچه استان با هدف ارتقاء سطح دانش این رشته، با تکنیک ها، روش ها و برنامه های تمرینی تیراندازی آشنا شدند.
گفتنی است که درپایان این دوره مربیان شاهد اجرای برنامه های تمرینی سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان بودند.