برنامه مسابقات جام جهانی تیراندازی چین اعلام شدرقابتهای جام جهانی تیراندازی و توزیع سهمیه المپیک از اول تا ۹ اردیبهشت ماه در چین برگزار خواهد شد و برنامه این بازی ها اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات با حضور 588 ورزشکار از 67 کشور جهان از اول تا 9 اردیبهشت ماه در چین برگزار می شود که 9 ملی پوشان کشورمان در دو رشته تفنگ و تپانچه به مصاف حریفان جهانی خود می روند.
گفتنی است این تیم در دو گروه 27 فروردین ماه و 1 اردیبهشت ماه تهران را به مقصد چین ترک خواهد کرد.
برنامه جام جهانی تیراندازی چین به شرح زیر است:
یکشنبه، اول اردیبهشت ماه:
ورود تیم ها
دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه:
کنترل تجهیزات و افتتاحیه
سه شنبه، 3 اردیبهشت ماه:
مقدماتی تفنگ 10 متر بانوان و فینال
مقدماتی تفنگ 50 متر سه وضعیت آقایان
چهارشنبه، 4 اردیبهشت ماه:
مقدماتی تپانچه 10 متر بانوان و فینال
نیمه نهایی تفنگ 50 متر سه وضعیت آقایان و فینال
پنجشنبه، 5 اردیبهشت ماه:
مقدماتی میکس تفنگ 10 متر و فینال
مقدماتی تپانچه 25 متر آقایان
مقدماتی میکس تپانچه 10 متر و فینال
جمعه، 6 اردبهشت ماه:
مقدماتی تفنگ 10 متر آقایان و فینال
ادامه تپانچه 25 متر آقایان و فینال
شنبه، 7 اردیبهشت ماه:
مقدماتی تپانچه 10 متر آقایان و فینال
مقدماتی تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان
مقدماتی تپانچه 25 متر بانوان
یک شنبه، 8 اردیبهشت ماه:
نیمه نهایی تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان و فینال
ادامه تپانچه 25 متر بانوان و فینال
دوشنبه،9 اردیبهشت ماه:
خروج تیم ها