دادگر عضو کمیته همراهی شورای المپیک آسیا شدعلی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان به عنوان عضو کمیته همراهی شورای المپیک آسیا انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با اعلام شورای المپیک آسیا و برای نخستین بار 13 نماینده ایران به عضویت کمیته های مختلف این شورا درآمدند که دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک کشورمان به عنوان عضو هیات اجرایی شورای المپیک آسیا، علی دادگر بعنوان عضو کمیته همراهی، سیدنصرالله سجادی بعنوان عضو کمیته هماهنگی، فضل الله باقرزاده بعنوان عضو کمیته آموزش، محمد علیپور بعنوان عضو کمیته ورزش برای همه، عبدالحمید احمدی بعنوان عضو کمیته فرهنگی، اصغر رحیمی بعنوان عضو کمیته ورزش، مهین فرهادی زاد بعنوان عضو کمیته زنان و ورزش، محمود عبداللهی بعنوان عضو کمیته رسانه، هادی ساعی بعنوان عضو کمیته ورزشکاران، مهرافزا منوچهری بعنوان عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست ، رضا نصیری بعنوان عضو کمیته اطلاعات و آمار و روشنک مرادی بعنوان عضو کمیته پزشکی شورای المپیک آسیا انتخاب و معرفی شدند.
این برای نخستین بار است که 13 ایرانی که سه تن از آنها از جامعه ورزش بانوان کشورمان به شمار می روند در کمیته های مختلف شورای المپیک آسیا OCA صاحب کرسی شدند.