رقابتهای تیراندازی استان مازندران با معرفی نفرات برتر پایان یافتمسابقات تیراندازی استان مازندران با معرفی نفرات برتر رشته تفنگ و تپانچه بانوان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از مسابقات با حضور تیراندازانی از سراسر استان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در محل سالن تیراندازی مجموعه داراب مازندران برگزار شد.
در پایان این مسابقات نتایج به شرح زیر بدست آمد:
رشته تفنگ بادی رده سنی جوانان:
مقام اول نیلوفر عابدینی
مقام دوم سیده مهنا سیدپور
مقام سوم ماهک مسلمی
رشته تپانچه بادی رده سنی جوانان :
مقام اول مهدیسا برزگر
مقام دوم مهدیه رستمیان
مقام سوم آتوسا رضایی
رشته تفنگ بادی رده سنی بزرگسالان:
مقام اول فاطمه شایسته راد
مقام دوم سحر حسینی
مقام سوم سیمین باد زهره
رشته تپانچه بادی رده سنی بزرگسالان:
مقام اول صدیقه حسین پور
مقام دوم زهره حبیبی
مقام سوم حنیفه ابراهیمی