ورزشکاران هم مانند ملت ایران باید شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی امریکا را تحمل کننددکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک با بیان اینکه ورزشکاران هم مانند ملت ایران باید شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی امریکا را تحمل کنند تاکید کرد : هنر مدیران ورزش و روسای فدراسیون ها در این شرایط سخت مشخص می شود .

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دکتر مسعود سلطانی فر در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ، شرایط ویژه اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به فشاری که مردم تحمل می کنند ، اطهار داشت : در شرایط کنونی و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی امریکا فشار زیادی را به مردم وارد کرده است و به همین دلیل ،ورزشکاران هم باید این شرایط ویژه اقتصادی را مانند مردم تحمل کنند . وزیر ورزش و جوانان ادامه داد : شرایط ویژه اقتصادی کشور روی ورزش هم تاثیر می گذارد و ورزشکاران هم بایستی با درک کامل از این وضعیت ، این فشار اقتصادی را تحمل کنند . دکتر سلطانی فر تاکید کرد : شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه امریکا باید توسط همه اقشار از جمله ورزشکاران تحمل شود ، چرا که اکنون دیگر در ورزش کشور دسترسی به منابع نامحدود نداریم و در عرصه ورزش هم باید خودمان را با شرایط جامعه تطبیق دهیم . وزیر ورزش و جوانان توضیح داد : هنر مدیران ورزش و روسای فدراسیون ها آن است که در این شرایط خاص و با توجه به محدودیت منابع ، در عرصه ورزش طوری مدیریت کنیم که با کمک ملت بتوانیم به موفقیت دست یابیم .