تعلیق فعالیت حسن ذوالفقاری در فدراسیون تیراندازیفدراسیون تیراندازی در اطلاعیه ای از تعلیق فعالیت حسن ذوالفقاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با توجه به طرح مسایل غیرمرتبط و بی اساس در دوره های آموزشی از سوی وی و اعتراض تعدادی از داوران، مربیان و پرسنل فدراسیون تیراندازی مشارالیه تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی و رسیدگی به مسایل مطروحه از هر گونه فعالیت در این فدراسیون تعلیق می گردد.