پرونده مسابقات تیراندازی استان اصفهان بسته شدمسابقات تیراندازی استان اصفهان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این رقابتها 70 تیرانداز در دو رشته تفنگ و تپانچه در محل سالن شهید زرین استان اصفهان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
در بخش تفنگ بادی آقایان:
محمد متین صیام پور مقام اول
مهردادرفیعی مقام دوم
امیردودانگه مقام سوم
در بخش تفنگ بادی بانوان:
فاطمه امینی مقام اول
مائده مظاهری مقام دوم
الهام نصیری مقام سوم
در بخش تپانچه بادی آقایان:
علی کشانی مقام اول
محمدحسین نجیمی مقام دوم
یونس کریمی مقام سوم
در بخش تپانچه بادی بانوان:
مهسا نیک نفس مقام اول
فاطمه رضایت مقام دوم
هاجر عرب مقام سوم
گفتنی است درپایان به نفرات برتر هر رشته حکم، مدال و جوایز نقدی اهدا شد.